SKAMER-ACM

NAZWA FIRMY: SKAMER-ACM

ADRES SIEDZIBY FIRMY: ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów

OPIS FIRMY: SKAMER-ACM jest firmą z 30 – letnim doświadczeniem w automatyce przemysłowej.

Oferta firmy obejmuje:

 • Projektowanie
 • Doradztwo techniczne
 • Kompletacja i dostawy urządzeń
 • Programowanie i uruchamianie przemysłowych systemów sterownikowych i komputerowych
 • Programowanie i uruchamianie systemów SCADA
 • Montaż, rozruch i serwis instalacji
 • Sprzedaż elementów automatyki, osprzętu elektrycznego i armatury przemysłowej
 • Prefabrykacja szaf sterowniczych i rozdzielni
 • Urządzenia do pomiarów punktu rosy, wilgotności względnej.
 • Analizatory tlenu.
 • Audyty energetyczne i efektywności energetycznej
 • Audyty bezpieczeństwa
 • Audyty przemysłowych sieci komunikacyjnych
 • KATALOG AUTOMATYKI (www.katalogautomatyki.pl)

Firma współpracuje z:

 • uczelniami technicznymi jak: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Warszawska, Politechnika Rzeszowska, Politechnika Śląska, PWSZ w Tarnowie
 • biurami projektowymi, producentami urządzeń, firmami montażowo-instalacyjnymi,
 • prasą techniczną i portalami jak: Pomiary Automatyka Kontrola, Pomiary Automatyka Robotyka, Automatyka, Napędy i Sterowanie, Automatyka.pl, AutomatykaOnLine.pl, Control Engineering, Utrzymanie Ruchu, Ważenie Dozowanie Pakowanie, APA, Elektronika Praktyczna, Magazyn Ex, Industry Europe,
 • organizacjami jak: Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Ośrodek Badania Jakości Wyrobów ZETOM, Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Polsko-Słowacka Izba Przemysłowo-Handlowa, Małopolsko-Podkarpacki Klaster Czystej Energii, Krajowa Agencja Poszanowania Energii, Komitet Automatyki i Robotyki PAN.

Firma wprowadziła i stosuje system zarządzania jakością wg norm EN ISO 9001:2008 w zakresie: „kompleksowe usługi inżynierskie w dziedzinie pomiarów i automatyki: projektowanie, doradztwo techniczne, programowanie, kompletacja i dostawy, prefabrykacja, montaż, uruchomienie, serwis oraz sprzedaż urządzeń, poprawa efektywności energetycznej (audyty i systemy monitoringu mediów).

SKAMER-ACM za swoją działalność został wyróżniony Certyfikatem Innowacyjności przez Międzynarodową Sieć Naukową MSN oraz Instytut Nauk Ekonomicznych PAN. W konkursie organizowanym przez miesięcznik „Napędy i Sterowanie”, pod patronatem PARP i AGH, SKAMER-ACM został nagrodzony podwójnie. Za wkład we wdrażanie no¬wych technologii otrzymał medal Innowacje 2012, natomiast Katalog Automatyki został Produktem Roku 2012. Katalog Automatyki otrzymał także wyróżnienie na X Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Elektrownie Cieplne”. Również „Puls Biznesu” docenił dynamiczny rozwój firmy SKAMER-ACM, przyznając jej tytuł Gazeli Biznesu 2012 i 2013.

W 1996 roku Firma podjęła się uruchomienia przedstawicielstwa na terenie Polski brytyjskiej firmy MICHELL INSTRUMENTS Ltd., światowego lidera w pomiarach wilgotności gazów i analizie tlenu.

Firma uzyskała tytuł Integratora Systemów Roku 2016, w drugiej edycji konkursu, ogłoszonej przez magazyn „Control Engineering Polska”. Punktem wyjścia do konkursu na Integratora Systemów Roku był plebiscyt przeprowadzany od lat przez amerykańską wersję magazynu „Control Engineering” – „System Integrator of the Year. Głównymi kryteriami wyboru były: liczba pomyślnych wdrożeń; złożoność pomyślnych wdrożeń; poprawa czasu, jakości i rentowności po wdrożeniu; zwrot z inwestycji we wdrożenie; opinie – zarówno klientów, jak i współpracowników; otrzymane nagrody i wyróżnienia.

RODZAJ DZIAŁALNOŚCI: (handlowa, usługowa, produkcyjna)* proszę wybrać

Handlowa, usługowa I produkcyjna/ Commerce, trade and manufacturing

FORMA PRAWNA: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

ZATRUDNIENIE: 60

LOKALIZACJA (gmina): Siedziba Tarnów, Oddział Kraków

BRANŻA (specjalizacja): Automation, control, measurement.

GŁÓWNE RYNKI ZAINTERESOWANIA: Zakłady przemysłowe, producenci maszyn, producenci automatyki przemysłowej, generalni wykonawcy inwestycji.

OCZEKIWANIA WOBEC PARTNERA BIZNESOWEGO: Stabilność, doświadczenie, dobra kondycja finansowa.

DODATKOWE INFORMACJE: Jesteśmy firmą inżynierską z 30 letnim doświadczeniem. Podejmiemy współpracę z kontrahentami w zakresie  prefabrykowania szaf i pulpitów  sterowniczych. W kwestii instalacji pomiarów i automatyki (opracowanie koncepcji sterowania, dobór urządzeń, wykonanie projektu, programowanie, dostawa komponentów, wykonanie układu, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) poszukujemy partnera, którego będziemy podwykonawcą w  w/w zakresie.

OSOBA DO KONTAKTU (stanowisko): Paweł Tomaszewski(Dyrektor ds. marketingu), Paweł Tomaszewski(Marketing director)

PREFEROWANY JĘZYK DO KONTAKTU: polski, angielski

PREFEROWANA FORMA KONTAKTU (email, tel.): Email, tel.

DANE DO KONTAKTU (tel., email): T:+48146323400, M:+48603958776, Email:p.tomaszewski@skamer.pl

STRONA WWW: www.skamer.pl ; www.katalogautomatyki.pl

Zmiana rozmiaru
Kontrast
wpChatIcon