Zaproszenie na seminarium w Dąbrowie Tarnowskiej

Serdecznie zapraszamy na seminarium dotyczące możliwości promocji potencjału gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej.
Seminarium odbędzie się w dniu 30 stycznia 2018 r. o godzinie 16.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Tarnowskiej.

W programie seminarium:

  • Prezentacja potencjału wybranych rynków zagranicznych (kraje Beneluxu, Hiszpania, Niemcy, Ukraina)
  • Promocja oferty gospodarczej przedsiębiorstwa i inwestorów na wielojęzycznym portalu gospodarczym;
  • Wsparcie konsultacyjno-informacyjne dla przedsiębiorstw sektora MŚP z Subregionu Tarnowskiego w procesie wejścia na rynek krajowy i zagraniczny;
  • Udział w konferencji promującej potencjał gospodarczy Subregionu Tarnowskiego w Brukseli (Wiosna 2018) z udziałem przedstawicieli JST, partnerów gospodarczych (izb, zrzeszeń gospodarczych), instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw sektora MŚP.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”  (Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 – Promocja gospodarcza Małopolski.

Zgłoszenia udziału w seminarium prosimy przesyłać na adres mailowy:
biuro@fundacjamis.org.pl do dnia 26.01.2018 r.

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Zmiana rozmiaru
Kontrast
wpChatIcon