Seminarium dla firm w Dąbrowie Tarnowskiej

W dniu 30 stycznia 2018 roku w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się seminarium „Promocja potencjału gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”.

W seminarium, oprócz przedstawicieli partnerstwa projektu – Gminy Brzesko, Fundacji Małopolska Izba Samorządowa i Tarnowskiego Klastera Przemysłowego S.A. – udział wzięli przedsiębiorcy z terenu subregionu tarnowskiego.
W programie seminarium przedstawiono analizę potencjału wybranych rynków zagranicznych, na przykładzie następujących krajów: Benelux, Hiszpania, Niemcy, Ukraina. Zaprezentowano możliwości promowania oferty gospodarczej przedsiębiorstwa i inwestorów na wielojęzycznym portalu gospodarczym (tarnowskie.biz.pl) oraz ofertę skorzystania ze wsparcia konsultacyjno-informacyjnego dla przedsiębiorstw sektora MŚP z Subregionu Tarnowskiego w procesie wejścia na rynek krajowy i zagraniczny.

Przedstawiono założenia konferencji promującej potencjał gospodarczy Subregionu Tarnowskiego w Brukseli z udziałem przedstawicieli JST, partnerów gospodarczych (izb, zrzeszeń gospodarczych), instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw sektora MŚP, która jest planowana w II kwartale 2018 roku.

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Zmiana rozmiaru
Kontrast
wpChatIcon