Seminaria dla przedsiębiorców w Brzesku i Tarnowie

Serdecznie zapraszamy na seminaria dotyczące możliwości promocji potencjału gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw z Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej.

Seminaria odbędą się:

  • w dniu 20 listopada 2017 r. w Brzesku, w Sali Obrad Urzędu Miejskiego, początek godzina 13.00;
  • w dniu 21 listopada 2017 r. w Tarnowie, w Sali Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, początek godzina 13.00.

W programie seminarium:

  • Prezentacja potencjału wybranych rynków zagranicznych (kraje Beneluxu, Hiszpania, Niemcy, Ukraina)
  • Promocja oferty gospodarczej przedsiębiorstwa i inwestorów na wielojęzycznym portalu gospodarczym;
  • Wsparcie konsultacyjno-informacyjne dla przedsiębiorstw sektora MŚP z Subregionu Tarnowskiego w procesie wejścia na rynek krajowy i zagraniczny;
  • Udział w konferencji promującej potencjał gospodarczy Subregionu Tarnowskiego w Brukseli (Wiosna 2018) z udziałem przedstawicieli JST, partnerów gospodarczych (izb, zrzeszeń gospodarczych), instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorstw sektora MŚP.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”  (Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16) realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.3.1 – Promocja gospodarcza Małopolski.

Zgłoszenia udziału w seminarium prosimy przesyłać na adres mailowy:
biuro@fundacjamis.org.pl lub fundusze@brzesko.pl do dnia 17.11.2017 r.

Serdecznie zapraszamy.

0 Comments

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Zmiana rozmiaru
Kontrast
wpChatIcon