K&K Recykling System Paweł Kuta

NAZWA FIRMY

COMPANY NAME

K&K Recykling System Paweł Kuta
ADRES SIEDZIBY FIRMY

FULL ADDRESS/ THE LOCATION OF THE PRINCIPAL OFFICE

Ul. Szczepanowska  47, 32-800 Brzesko
OPIS FIRMY

COMPANY DESCRIPTION (MISSION AND VISION)

 

K&K Recykling System działa na rynku tworzyw sztucznych od 2002 roku, jednak właściciel firmy jest związany z branżą od 1998 roku.  Głównym obszarem działalności przedsiębiorstwa jest produkcja nowoczesnych urządzeń oraz kompletnych  linii do mycia tworzyw sztucznych miękkich i twardych.
Firma koncentruje  się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które pozwalają nie tylko na efektywne  przetworzenie odpadów, lecz również na osiągnięcie wysokiej wydajności  i zaoszczędzenie energii.  Dowodem tych nowatorskich działań mogą być przyznane patenty m.in. na wynalazek pt. „Linia technologiczna do mycia folii z tworzyw miękkich i twardych”, zgłoszenia patentowe, opinie o innowacyjności,  czy otrzymana w 2014 roku nagroda Innowator Małopolski  za najbardziej innowacyjne przedsiębiorstwo w województwie.
Drugim obszarem działalności firmy jest recykling materiałowy czyli przetwarzanie  folii porolniczych  na  wysokiej jakości regranulat oraz produkcja gotowych wyrobów polietylenowych.
K&K Recykling System is on the plastic market since 2002, however the owner of the company is connected with branch  since 1998. The main area of activity is production of modern equipment and complete lines for washing soft and hard plastics.
The company focuses on developing innovative technology solutions that allows not only for  efficient processing of the waste, but also to achieve high efficiency and low energy consumption. The proof of these innovative actions could be granted patents  inter alia:  for invention „Technological line for washing soft and hard plastics foil”, patent applications, opinion on innovativeness, and received  in 2014 award: “Innowator Małopolski” as the most innovative company in the region.
Second area of activity is material recycling – processing  agricultural film on high-quality regranulate and also production of finished PE products.
RODZAJ DZIAŁALNOŚCI

(handlowa, usługowa, produkcyjna)*

* proszę wybrać

 

BUSINESS ACTIVITY (COMMERCE, TRADE, MANUFACTURING)

* to choose

Firma działa w trzech obszarach:

handel, usługi, produkcja

 

The company operates in three areas:

commerce, trade, manufacturing

FORMA PRAWNA

TYPE OF BUSINESS STRUCTURE

Jednoosobowa działalność gospodarcza

 

Self employment

ZATRUDNIENIE

EMPLOYMENT/ STAFF

 

Liczba osób zatrudnionych: 22

 

Number of employees: 22

LOKALIZACJA (gmina)

LOCATION OF THE PROPERTY

Brzesko
BRANŻA (specjalizacja)

BUSINESS SPECIALIZATION

Recykling tworzyw sztucznych;

Maszyny i urządzenia dla przemysłu tworzyw sztucznych

 

Recycling of plastics;

Machinery and equipment for the plastics industry

GŁÓWNE RYNKI ZAINTERESOWANIA

PRODUCTS/ SERVICES AND TARGET MARKET

Rynek krajowy oraz zagraniczny

 

Foreign and domestic markets

OCZEKIWANIA WOBEC PARTNERA BIZNESOWEGO

BUSINESS PARTNERSHIP – YOUR EXPECTATIONS

Nawiązanie stałej współpracy, wymiana doświadczeń

 

Establishing permanent cooperation, exchange of experience

DODATKOWE INFORMACJE

OTHER

 

K&K Recykling System współpracuje z jednostkami naukowymi, m.in. Uczelnią  AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie.  Aktywnie uczestniczy w imprezach branżowych m.in. w Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL w Kielcach, K – Międzynarodowych Targach Tworzyw Sztucznych i Kauczuku w Dusseldorfie.

 

K&K Recykling  System cooperate with research units inter alia: AGH  University. The company actively participates in the branch events like: International Fair of Plastics and Rubber Processing PLASTPOL in Kielce, K – International Trade Fair Plastics and Rubber in Düsseldorf.

 

OSOBA DO KONTAKTU (stanowisko)

CONTACT PERSON (JOB TITLE)

Katarzyna Żytkowicz

(specjalista ds. sprzedaży/sales assistant)

PREFEROWANY JĘZYK DO KONTAKTU

PREFERRED CONTACT LANGUAGE

Język angielski
PREFEROWANA FORMA KONTAKTU (email, tel.)

PREFERRED CONTACT TYPE (email, phone)

Email: biuro@kkr.biz.pl

Tel. +48 14 68 49 510, +48 784 347 277

DANE DO KONTAKTU (tel., email)

PHONE/EMAIL

Email: biuro@kkr.biz.pl

Tel. +48 14 68 49 510

STRONA WWW

WEBSITE

www.kkr.biz.pl
Zmiana rozmiaru
Kontrast
wpChatIcon