O Subregionie Tarnowskim

  • Informacje ogólne
  • Gospodarka
  • Zasobność obywateli Subregionu
  • Atrakcyjność rezydencjonalna
  • Innowacyjność
  • Rynek pracy i przedsiębiorczość
  • Dostępność komunikacyjna

Subregion tarnowski obejmuje obszar trzech powiatów tarnowskiego, brzeskiego i dąbrowskiego o łącznej powierzchni 2532 km2 zamieszkałych przez 353 tys. ludzi.

Przyrost naturalny i struktura wieku ludności kształtuje się w subregionie tarnowskim na średnim poziomie w porównaniu z innymi obszarami województwa. W obszarze edukacji wyraźnie widoczna jest dominująca rola Tarnowa. Zarówno w przypadku upowszechniania edukacji przedszkolnej, jak i wyników egzaminów kończących kolejne szczeble edukacji, najwyższe wskaźniki osiąga Tarnów oraz okalające go gminy. Miasto Tarnów wyróżnia się z racji funkcji jaką pełni w regionie dużą przedsiębiorczością. W strukturze podmiotów przeważają większe przedsiębiorstwa, dominującą rolę natomiast odgrywa największy pracodawca w subregionie –Grupa Azoty, zatrudniająca blisko 14 tys. osób. Szansą dla rozwoju subregionu i uniezależnienia się jego gospodarki od największych firm może być rozwój stref  aktywności gospodarczej. Największe pod względem powierzchni działki w województwie, o łącznej powierzchni powyżej 100 ha zlokalizowane są właśnie w subregionie: w Tarnowie, Brzesku oraz gminach Lisia Góra oraz Szczurowa.

Na terenie Subregionu działają największe przedsiębiorstwa w kraju pod względem przychodów ze sprzedaży (według opublikowanej w kwietniu 2015 r. „Listy 500” Rzeczpospolitej –z terenu Małopolski znalazło się na niej 41 firm z małopolski tego 3 duże przedsiębiorstwa z subregionu tarnowskiego. Najwyżej w zestawieniu uplasowała się Grupa Azoty S.A. GK z Tarnowa oraz Can-Pack S.A i Carlsberg Polska-Browar Okocim z Brzeska.

Pozostałe firmy o dużej renomie to przede wszystkim Bruk-Bet, Roleski, Pagen, Polan, Tarsmak i Granit.

Dominującymi specjalizacjami w Subregionie Tarnowskim są przetwórstwo przemysłowe, budownictwo, górnictwo i wydobywanie, handel hurtowy i detaliczny, opieka zdrowotna a także rolnictwo i leśnictwo

W 2015 roku w Małopolsce do rejestru zostało wpisanych ponad 33 tys. nowych przedsiębiorstw (wzrost o 3,6% w stosunku do roku poprzedniego). Największy przyrost zanotowały: Tarnów (20,8%) oraz Kraków (13,3%). W 2015 roku Małopolska utrzymała 4. lokatę w rankingu województw pod względem liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych

Przeciętne wynagrodzenie na terenie powiatu brzeskiego wynosi 3 171,11 PLN, co odpowiada 76.40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.
Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie tarnowskim wynosi 3 049,76 PLN, co odpowiada 73.50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie dąbrowskim wynosi 3 245,29 PLN, co odpowiada 78.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce.

Tarnów to po Krakowie największe miasto województwa małopolskiego. Jedną z ważnych cech wyróżniających miasto są bardzo atrakcyjne ceny nieruchomości nawet o 70% niższe niż w Krakowie. Nie tylko Tarnów oferuje wiele opcji spędzenia wolnego czasu. Cały subregion jest malowniczo położony wśród malowniczych wzgórz, pięknych lasów, rzek i akwenów co sprzyja wypoczynkowi aktywnemu. Na tak pięknym obszarze istnieje wiele tras turystycznych pieszych, konnych i rowerowych na czele z budowanymi trasami EuroVelo. W każdym z trzech powiatów subregionu funkcjonują kryte pływalnie, dostępne są boiska sportowe ze sztuczną nawierzchnią, można też korzystać z usług oferowanych przez liczne stadniny koni.

Dla osób preferujących inną formę wypoczynku Subregion oferuje tarnowski teatr, liczne kina, obiekty zabytkowe, restauracje i puby. Dla łaknących jeszcze większych wrażeń ważne jest też otoczenie subregionu. Z Tarnowa jest jedynie 90 km do Krakowa określanego jako kulturalna stolica Polski i 180 km do Zakopanego - turystycznej stolicy Polski. Wokół znajdują się też liczne stoki narciarskie oraz kąpieliska z bogatą bazą noclegową i gastronomiczną.

W sferze badań i rozwoju pozycja Małopolski przedstawia się stosunkowo korzystnie na tle innych regionów Polski. Województwo małopolskie zajmowało w 2015 roku 2. miejsce w kraju zarówno pod względem łącznych nakładów wewnętrznych poniesionych na B+R, które wyniosły 1850,3 mln zł. Małopolska uplasowała się na 2. miejscu pod względem wielkości wskaźnika intensywności GERD/PKB (1,38%) oraz na 3. miejscu w zakresie wskaźnika BERD/PKB (0,64%).

Na przestrzeni lat 2008 – 2014 w subregionie tarnowskim zgłoszono 174 wzory i wynalazki. Połowa z nich objęła rozwiązania z czterech dziedzin: elektrotechniki, przyrządów, chemii i mechaniki. Tarnów i powiat tarnowski stanowią motor napędowy dla innowacyjności. Powstaje tam ok. 85% wynalazków i patentów z całego subregionu.

Od roku 2014 dystrybucja środków europejskich w Polsce jest bardzo mocno nastawiona na kreowanie innowacyjnych rozwiązań w gospodarce. W praktyce oznacza to, że rośnie liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi i uniwersyteckimi nad wdrożeniem innowacyjnych rozwiązań. W trakcie realizacji jest m.in. projekt Tarnowskich Gniazd Innowacyjnych Specjalizacji, w którego skład wejdą Centrum Usług Wspólnych, Centrum Praktyk, Modelowania i Implementacji oraz Tarnowski Park Doświadczeń

Na obszarze subregionu tarnowskiego działa ok. 32 tys. firm z czego 23 tys. przypada na powiat tarnowski, 6,5 tys. na powiat brzeski, 3,2 tys. na powiat dąbrowski.

Dynamika przeciętnego zatrudnienia w Małopolsce w roku 2015 vs. 2014 pokazuje, że najbardziej rozwojowe branże to  informacja i komunikacja  114,8%, działalność profesjonalna naukowa i techniczna105,2%, przetwórstwo przemysłowe 104,2%, transport i gospodarka magazynowa 103,4% oraz handel i naprawa pojazdów 102,3%. Regres zanotowały budownictwo 96,6%, zakwaterowanie i gastronomia 94,9%

W tym samym okresie nastąpił wzrost liczby podmiotów gospodarczych na obszarze Subregionu Tarnowskiego – w powiecie brzeskim – o 1,6%, dąbrowskim – 1,4% i tarnowskim o 2,5%

Na koniec roku 2016 stopa bezrobocia w Polsce wynosiła 8,3%. W Małopolsce bezrobocie osiągnęło 6,7%. Wyższe wskaźniki notował Subregion Tarnowski, gdzie wskaźniki te osiągały odpowiednio:

  • w powiecie brzeskim 8,3% co oznacza, że liczba bezrobotnych wynosiła 2861 osób w tym 1035 osób do 30 roku życia,
  • w powiecie dąbrowskim 13,9% co oznacza, że liczba bezrobotnych wynosiła 3263 osoby, w tym 1332 osoby do 30 roku życia,
  • w powiecie tarnowskim 9,6% co oznacza, że liczba bezrobotnych wynosiła 10689 osób, w tym 4890 osób do 35 roku życia.

Sieć komunikacyjna w Subregionie Tarnowskim jest niewątpliwie dużym atutem obszaru. W roku 2016 zakończono modernizację magistrali kolejowej Kraków – Tarnów – Rzeszów, która swym zakresem objęła m.in. 274 km torów, 36 mostów, 69 wiaduktów i 19 przejść podziemnych. Na trasie Kraków – Tarnów uruchomiono Szybką Kolej Aglomeracyjną.

Od 2012 roku Subregion korzysta z nowej autostrady A4. Dodatkowo, równolegle do autostrady przebiega tu zmodernizowana w pierwszej dekadzie XXI w. droga krajowa nr 94, która krzyżuje się w Brzesku z drogą krajową nr 75 w kierunku Nowego Sącza i przejścia granicznego Polski i Słowacji.

Dzięki połączeniu autostradowemu dotarcie z Tarnowa do Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków – Balice zajmuje niewiele ponad godzinę. Podobna odległość jest do Portu Lotniczego w Rzeszowie.

Zmiana rozmiaru
Kontrast
wpChatIcon