Ładna Pogórska Wola

WŁAŚCICIEL Na teren składa się około stu działek należących do prywatnych osób
RODZAJ I OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI Nieruchomości gruntowe oraz gruntowe zabudowane, około sto działek ewidencyjnych
NUMER KSIĘGI WIECZYSTEJ Wiele ksiąg wieczystych
CAŁKOWITA POWIERZCHNIA Łącznie 68,44 ha (teren składa się z dwóch fragmentów o pow. 60,03 ha (Ładna) i 8,41 ha (Pogórska Wola))
PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów z podstawowym przeznaczeniem pod lokalizację zabudowy techniczno-produkcyjnej
BUDYNKI I ZABUDOWANIA NA TERENIE Jedna zagroda rolnicza
ELEKTRYCZNOŚĆ NA TERENIE Tak, dwie linie 10 kV
SIEĆ GAZOWA NA TERENIE Nie
WODOCIĄG NA TERENIE Tak
KANALIZACJA NA TERENIE Nie, odległość od przyłącza – około 1 km
INTERNET SZEROKOPASMOWY Brak danych
POŁĄCZENIE Z DROGĄ PUBLICZNĄ Teren położony bezpośrednio przy drodze krajowej nr 94
ODLEGŁOŚĆ OD WJAZDU NA AUTOSTRADĘ 12km
NAJBLIŻSZE LOTNISKO MIĘDZYNARODOWE Kraków
DODATKOWA INFORMACJA www. O OFERCIE Brak
OSOBA DO KONTAKTU (TELEFON, E-MAIL) Cecylia Andrusiewicz, Sekretarz Gminy, tel.601 311 787, e-mail:
c.andrusiewicz@ug.skrzyszow.pl

 

 

INFORMACJE O GMINIE

 

NAZWA GMINY Skrzyszów
STRONA WWW www.skrzyszow.pl
LUDNOŚĆ 14150
POWIERZCHNIA 8600

 

Zmiana rozmiaru
Kontrast
wpChatIcon