ПОСІБНИК ІНВЕСТОРА

 • Правові умови інвестиційного процесу
 • Стежка інвестора
 • Фінансові інструменти
 • Зони підприємницької активності
 • Установи сприяння бізнесу в Тарнувському субрегіоні
 • Органи територіального самоврядування

Інвестиційний процес - це ряд заходів, пов'язаних з пошуком територій під інвестиції, початком будівельних робіт, передачею об'єкту в користування та запуском визначеного інвестиційного починання: виробничої та торгової діяльності або надання послуг.

Обумовленості інвестиційного процесу виникають з ряду законоположень, зокрема

 • Закону від 27.04.2001 р. Закон про захист навколишнього середовища - ставить вимоги в сфері надання доступу до інформації про вплив починання на навколишнє середовище
 • Закон від 7.07.1994 р. Будівельне законодавство - визначає, коли інвестор зобов'язаний перед початком реалізації своєї інвестиції отримати дозвіл на будівництво та визначає обов'язки інвестора в будівельному процесі
 • Закон від 2.07.2004 р. про свободу підприємницької діяльності 
 • Закон від 27 березня 2003 р. про планування і просторове облаштування - визначає призначення територій та принципи їх забудови і облаштування
 • Закон від 29 січня 2004 р. Закон про державну закупівлю - стосується державних інвестицій, в тому числі технічної інфраструктури, необхідної для реалізації або правильного функціонування нової забудови.

 

Відкриття і ведення підприємницької діяльності в Польщі регулюють законоположення, зокрема:

 • Конституція Республіки Польща від 2 квітня 1997 р.
 • Закон від 2 липня 2004 р. р. про свободу підприємницької діяльності
 • Закон від 15 вересня 2000 р. Кодекс торгових товариств
 • Закон від 23 квітня 1964 р. Цивільний кодекс
 • Закон від 26 червня 1974 р. Трудовий кодекс
 • Закон від 20 серпня 1997 р. про Державний судовий реєстр
 • Закон від 26 липня 1991 р. про податок на прибуток від фізичних осіб
 • Закон від 15 лютого 1992 р. про податок на прибуток від юридичних осіб

Інвестиційний процес складається з двох основних частин:

 • вибір території під інвестицію і підготовка інвестиції (підготовка бізнесплану, проектної документації, отримання дозволу на будівництво)
 • реалізація інвестиції (проведення тендеру на виконання будівельних робіт, будівництво і передача в користування будівельних об'єктів, початок підприємницької діяльності).

Перед початком інвестиції, інвестор повинен перевірити призначення нерухомості та її правову підставу. Інвестор повинен перевірити, чи нерухомість охоплена місцевим планом просторового облаштування та перевірити чи планована інвестиція відповідає призначенню нерухомості.

Перед опрацюванням будівельного проекту потрібно визначити умови забудови для території інвестиції. Це передбачає місцевий план просторового облаштування. Якщо нерухомість не охоплюється місцевим планом просторового облаштування, інвестор повинен звернутися за визначенням умов забудови. Плануючи інвестицію, варто звернути увагу на те, чи дерева або кущі, які знаходяться на території нерухомості, не призначені для збереження. Потрібно також перевірити, чи якісь з дерев, які ростуть на території нерухомості, не вважаються пам'ятником природи.

Інвестор отримує дозвіл на будівництво і може розпочати реалізацію будівельних робіт. Після закінчення робіт необхідно отримати дозвіл на користування будівельним об'єктом, який закриває інвестиційний процес.

В Польщі підприємницьку діяльність можна вести в формі:

 • одного з видів торгового товариства:
 • товариства капіталу (товариство з обмеженою відповідальністю та акціонерне);
 • особового товариства (повне товариство, партнерське, командитне, командитно-акціонерне);
 • філіалу закордонного підприємця;
 • підприємства закордонного підприємця;
 • приватного підприємця (в тому числі в рамках простого товариства).

Товариство з обмеженою відповідальністю - це найпопулярніший вид товариств у Польщі. Може бути утворене одним або більшою кількістю засновників. Його засновниками можуть бути фізичні або юридичні особи, незалежно від громадянства і місцезнаходження. Статут ТзОВ мусить бути укладений в формі нотаріального акту. Якщо статут товариства не говорить інакше, прибуток, який припадає засновникам, ділиться відносно внесків.

Акціонерне товариство - товариство може заснувати одна або більше осіб. Засновниками є акціонери, які мають певну кількість акцій, які дають їм право отримувати визначену частину дивідендів. Дивіденди - це сума, призначена до поділу між акціонерами.

Повне товариство – це особове товариство і його можуть утворювати фізичні і юридичні особи. Кожен учасник відповідає за зобов'язання товариства всім своїм майном.

Партнерське товариство – це особове товариство, утворене учасниками (партнерами) з метою вільної професії в товаристві. Партнерами в товаристві можуть бути виключно особи, уповноважені до виконання наступних професій: адвокат, аптекар, архітектор, інженер будівництва, судовий експерт, страховий брокер, податковий радник, маклер цінних паперів, інвестиційний радник, бухгалтер, лікар, дантист, ветеринар, нотаріус, медсестра, акушерка, юрисконсульт, патентний уповноважений, майновий експерт і присяжний перекладач.

Командитне товариство - може бути створене мінімум двома особами. Одна особа відповідає за зобов'язання товариства тільки до так званої командитної суми, а друга відповідає за зобов'язань товариства всім своїм майном.

Командитно-акціонерне товариство – це особове товариство. Призначене воно для великих сімейних підприємств. Прибуток підлягає поділу між учасниками, які його творять на підставі статуту товариства.

Приватний підприємець – ведеться самостійно. Власник фірми веде діяльність і представляє фірму назовні.

Просте товариство - може бути створене мінімум двома особами. Для реєстрації простого товариства не вимагається капітал.

 

У випадку вибору діяльності в формі товариства реєстрація відбувається в Державному судовому реєстрі - KRS. Приватного підприємця і просте товариство потрібно зареєструвати в Центральному обліку і інформації про підприємницьку діяльність  Міністерства економіки - CEIDG.

Підприємства, які відкривають або розпочинають підприємницьку діяльність, можуть клопотатися про різні види інвестиційних заохочень, такі як позики, дотації з фондів ЄС, дотації з державних ресурсів, звільнення і податкові пільги.

ЗВІЛЬНЕННЯ І ПОДАТКОВІ ПІЛЬГИ

 1. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ - місто ТАРНІВ

Підприємці на території міста Тарнув можуть користуватися звільненнями від податку на нерухомість на підставі трьох рішень Міської ради, після виконання умов, які виникають з їх записів.

Постанова XI/116/2015 Міської ради в Тарнуві від 25 червня 2015 р. щодо звільнення від податку на нерухомість для підприємців, які створюють нові робочі місця на території Гміни міста Тарнува (допомога de minimis). Звільненнями від податку від нерухомість на підставі в/в Постанови можуть скористуватися підприємці, які є платниками податку на нерухомість, які створять нові робочі місця на території міста Тарнув.

Постанова NR LIII/674/2014 Міської ради в Тарнуві від 26 червня 2014 р. щодо звільнення від податку на нерухомість будівель включно з земельними ділянками, в яких проведено ремонт фасаду або зроблено освітлення (допомога de minimis). Звільненням від податку на нерухомість на підставі в/в постанови можуть скористуватися підприємці, які зроблять ремонт фасаду або зроблять освітлення будівель, які входять до склад історичної архітектурної системи, зареєстровані в реєстрі пам'ятників рішенням Воєводського реставратора пам'ятників архітектури в Тарнуві № запису A- 86 від 12 квітня 1976 р.

Постанова XI/117/2015 Міської ради в Тарнуві від 25 червня 2015 р. щодо звільнення від податку на нерухомість в якості регіональної інвестиційної допомоги (регіональна інвестиційна допомога). Звільненням від податку на нерухомість на підставі в/в постанови можуть користуватися підприємці, які реалізують нові інвестиції і створюють нові робочі місця, пов'язані з цими інвестиціями на визначених в постанові територіях.

Контакт:

Управління міста Тарнув, Відділ податків і віндикації, ul. Nowa 4, тел. +48 14 68 82 512

Управління міста Тарнув, Відділ економічного розвитку, ul. Mickiewicza 6, тел. +48 14 68 82 821

 1. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОДАТКУ НА НЕРУХОМІСТЬ - ТУХНОВСЬКА ЗОНА ЕКОНОМІЧНОЇ АКТИВНОСТІ

Розмір ставки податку на нерухомість визначає постанова XXXIII/197/2016 Міської ради в Тухнові від 30 листопада 2016 р.

Ставка податку на нерухомість, пов'язана з веденням економічної діяльності розташовану на території TSAG, становить:

 • 0,10 злотих за 1 м2 поверхні ґрунту
 • 10 злотих за 1 м2 ужиткової площі будівель або їх частин

ПОЗИКИ І ПОРУКИ

ІНСТИТУЦІЇ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОЗИКИ І ФІНАНСОВУ ПІДТРИМКУ ПІДПРИЄМЦЯМ

- ТАРНУВСЬКИЙ, БРЕСТСЬКИЙ, ДОМБРОВСЬКИЙ ПОВІТ

 • Тарнувське агентство регіонального розвитку акціонерне товариство займається прийняттям заяв про надання позик, формальною перевіркою та аналізом змісту заяв та співпрацею з фінансовими установами, які надають позики і кредити. TARR S.A пропонує:
  • Позикові фонди - Бенефіціарами позик можуть бути мікро і малі підприємці, зареєстровані, які ведуть підприємницьку діяльність на території малопольського воєводства. Позика надається на відкриття діяльності, розвиток фірми, інвестиції і поточну діяльність. Розмір позики до 100 тис. злотих.
  • Позики та реструктуризаційні фонди  - Бенефіціарами позик можуть бути мікро, малі і середні підприємці зареєстровані, які ведуть підприємницьку діяльність мінімум 6 місяців. Позика надається на створення нових робочих місць та на відкриття діяльності для колишніх працівників видобувної галузі, металургії і великого хімічного синтезу. Розмір позики до 250 тис. злотих.
  • Позиковий фонд "Відбудова і розвиток” – позики на інвестиції, два види:
   • Позики для мікро, малих і середніх підприємців. Позика призначається на покриття інвестиційних витрат з метою зміцнення підприємства. Фінансоване починання мусить реалізуватися на території малопольського воєводства.
   • Позика для МСП, які зазнали матеріальних старт в місці виконання діяльності в результаті стихійних лих. Позика призначена на реалізацію інвестиції розвитку на території малопольського воєводства.
  • Поруки - становлять підтримку для підприємців в сфері доступу до зовнішнього фінансування в формі банківських кредитів та позик на ведення підприємницької діяльності. Мета - фінансова допомога у виникненні, функціонуванні і розвитку мікро, малих і середніх підприємств, які ведуть підприємницьку діяльність на території малопольського воєводства і повітів, які є сусідами з тарнувського повіту.

Контакт: Група з питань Позикових і поручительських фондів, ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów,  тел. +48 14 623-55-18, http://www.tarr.tarnow.pl/

 

 • Малопольське агентство регіонального розвитку акціонерне товариство пропонує:
 • Позики для мікро, малих і середніх фірм з малопольського воєводства на період 60 місяців. Вартість: від 10.000 до 400.000 злотих, на цілі, безпосередньо пов'язані з відкриттям або розвитком підприємницької діяльності.
 • Малопольських позиковий фонд позики з вигідною процентною ставкою на розвиток і ведення підприємницької діяльності. Максимальна сума 250 000 злотих.
 • Позики на старт - це підтримка на старт і додаткове робоче місце. Позика на відкриття фірми до 77 000 злотих, позика на працевлаштування працівника до 23 000 злотих.

Контакт: Департамент фінансових інструментів, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, тел. +48 12 617 66 67, e-mail: pozyczki@marr.pl, http://www.marr.pl/

ДОТАЦІЇ

 • Малопольський центр підприємництва пропонує підтримку для мікро, малих і середніх підприємств в Регіональних програмах окремих воєводств в декількох сферах:
  • Дослідні проекти і введення інновацій. Доплати до ведення дослідних робіт і розвитку, інфраструктури для досліджень і введення інновацій можна отримати в Програмі Інтелігентний розвиток за Європейські кошти.
  • Розвиток діяльності фірми. Кошти доступні передусім в формі позик. Європейські фонди пропонують підтримку, даючи запоруку (гарантію сплати) банку, в якому підприємець бере кредит.
  • Інформатизація. Можливість отримання коштів на розвиток електронної торгівлі, порталу e-послуг чи рішень B2B.

Головний інформаційний пункт європейських фондів в Кракові

 1. ul. Wielicka 72B, 30-552 Kraków, тел. +48 12 616 06 16, email: fem@umwm.pl, http://www.mcp.malopolska.pl

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НА ТЕРИТОРІЇ СПЕЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЗОНИ - ТАРНУВ, ЗАКЛІЧИН, ДОМБРОВА ТАРНУВСЬКА, ТУХУВ (деякі ділянки)

Зона працює на підставі Закону про спеціальні економічні зони і працюватиме до кінця 2026 року.

Спеціальна економічна зона призначена для всіх фірм з традиційного сектора промисловості, за винятком тих, які виробляють підакцизні товари (в т.ч. алкоголь, тютюнові вироби, виробництво сталі).

Підприємці, які інвестують на території SSE, можуть отримати державну допомогу у формі звільнень від податку на прибуток. Головна умова - отримання дозволу від Краківського технологічного парку на ведення підприємницької діяльності на території SSE.

Розмір державної допомоги різний, в залежності від розміру фірми.

Малі фірми отримують найвищий рівень державної допомоги, який в малопольському воєводстві становить 55%, середні фірми можуть розраховувати на 45%, великі фірми 35%.

Пільги в податку на прибуток можуть отримати фірми, які реалізують нові інвестиційні проекти, які виконують одночасно два критерії: інвестують на території SSE мінімум 100 тис. євро; підприємницька діяльність, яку вони ведуть кваліфікується до охоплення державною допомогою, що детально регулює постанова про краківську спеціальну економічну зону.

Існують два способи нарахування публічної допомоги :

 • у зв'язку з новоствореними робочими місцями
 • у зв'язку з понесеними підприємцем інвестиційними витратами

у зв'язку з реалізацією нового інвестиційного проекту.

Детальніше на  сторінці Тарнувського промислового кластера акціонерне товариство  та Краківського технологічного парку

(польська мова) http://www.tkp.com.pl/specjalna-strefa-ekonomiczna

http://www.kpt.krakow.pl/specjalna-strefa-ekonomiczna/

(англійська мова) http://www.en.tkp.com.pl/specjalna-strefa-ekonomiczna

http://www.kpt.krakow.pl/en/special-economic-zone/

Серед завдань установ сприяння бізнесу слід перелічити: підтримку підприємництва, сприяння відкриттю підприємницької діяльності, допомогу новоствореним підприємцям, економічну промоцію і підтримку розвитку.

Установи сприяння бізнесу це передусім:

 1. Агентства регіонального розвитку – установи, які підтримують розвиток органів територіального самоврядування: гміни, повіту, воєводства. Діяльність, спрямована на ініціацію, сприяння і підтримку всіх ініціатив для регіонального розвитку в широкому розумінні.
 2. Кластери - це просторово сконцентрована група підприємств, установ і організацій, пов'язаних мережею залежності. Малі і середні фірми можуть отримати конкурентну перевагу над своїми корпоративними суперниками.
 3. Торгово-промислові палати об'єднують осіб і суб'єктів, які займаються веденням підприємницької діяльності.

 

Назва установи

Адресні дані

Контакт і сторінка www

Пропоновані послуги

Тарнувський промисловий кластер акціонерне товариство

Ul. Słowackiego 33-37

33-100 Tarnów

тел.: +48 14 627 75 94

факс: +48 14 627 75 93

email: sekretariat@tkp.com.pl

http://www.tkp.com.pl/

- консалтинг

- комплексне обслуговування інвестора

- аналіз доступних джерел дофінансування і можливості податкових пільг

- підтримка в інвестиційному процесі

Адресати послуг:

-        особи, які відкривають діяльність, в тому числі start-upy

-        підприємства

-        інвестори

Тарнувське агентство регіонального розвитку акціонерне товариство

ul. Szujskiego 66

33-100 Tarnów

тел.: +48 14 621-34-50

email: tarr@tarr.tarnow.pl

http://www.tarr.tarnow.pl/

-        консалтинг

-        навчальні послуги

-        опрацювання заяв до європейських програм

-        обіг нерухомістю

-        оренда площі

Адресати послуг:

-        особа, яка розпочинає діяльність

-        підприємства

-        фізичні особи

-        органи територіального самоврядування

Торгово-промислова палата в Тарнуві

ul. Słoneczna 32/9

33-100 Tarnów

тел./факс +48 14 621 57 96

email:

iph@chamber-tarnow.com.pl

www.chamber-tarnow.com.pl

-        консалтинг

-        навчальні послуги

-        атестати, сертифікати, дозволи

-        інформаційне

Адресати послуг:

-        особа, яка розпочинає діяльність

-        підприємства

-        фізичні особи

Палата ремісників

та малого і середнього

підприємництва в Тарнуві

ul. Kochanowskiego 32

33-100 Tarnów

 

 

тел.+48 14 621 31 48

факс +48 14 621 57 69

email: rzemioslo@izbarzemieslnicza.tarnow.pl

http://izbarzemieslnicza.tarnow.pl/

-        консалтинг

-        навчальні послуги

-        введення ISO

-        організація конкурсів

Адресати послуг:

-        особа, яка розпочинає діяльність

-        фізичні особи

Головна технічна організація

Федерація науково - технічних товариств

Рада в Тарнуві

Rynek 10

33-100 Tarnów

тел./факс +48  14 630 01 72

e-maile: nottarnow@wp.pl   

http://tarnow-not.cba.pl/

-        консалтинг в сфері рішень, які використовують відновлювальні джерела енергії

-        енергетична оцінка споруди

-        навчальні послуги

Адресати послуг:

-        підприємства

-        органи територіального самоврядування

Товариство

Брестських підприємців

ul. Puszkina 4

32-800 Brzesko

тел. +48 14 663 38 95

 

- Об'єднання брестських підприємців

- підтримка малих і середніх підприємств

- інформаційна діяльність

- навчальні послуги

Цех ремісників та малих і середніх підприємців в Бжеску

ul. Ogrodowa 3

32-800 Brzesko

тел. +48 14 66 311 61

email: cechbrzesko@gmail.com

www.cech.brzesko.pl/

- надання своїм членам порад і інструктажу

- ведення юридичного і податкового консалтингу для своїх членів

Адресати послуг:

- члени

Цех ремісників і підприємців в Домброві Тарновській

Rynek 35

33-200 Dabrowa Tarnowska

тел. +48 14 642 25 27

http://cechdt.pl/

- послуги в сфері фінансового консалтингу

- розрахунок дебет-кредит, документації СОЦСТРАХУ

- проведення навчань Інспекцією праці

Адресати послуг:

- члени

 Малопольське агентство регіонального розвитку акціонерне товариство - Департамент підтримки підприємницта

ul. Kordylewskiego 11

31-542 Kraków

тел. +48 12 617-66-42

e-mail: marr@marr.pl,biuro@marr.pl

- консалтинг для підприємців і осіб, які відкривають підприємницьку діяльність.

- покращення обслуговування інвестора і експортера

- економічна промоція

Краківський технологічний парк ТОВ

ul. Podole 60

30-394 Kraków

 

тел. +48 12 640 19 40

biuro@kpt.krakow.pl

http://www.kpt.krakow.pl/

- підтримка розвитку підприємництва

- інвестиційні території

Назва установи

Адресні дані

Контакт і сторінка www

Пропоновані послуги

Управління міста Тарнув, Відділ економічного розвитку

ul. Mickiewicza 6

33-100 Tarnów

тел.: +48 14 68 82 820

+48 14 68 82 821

e-mail: a.batko@umt.tarnow.pl

www.tarnow.pl/

- аналіз доступних джерел дофінансування і можливості податкових пільг

- підтримка в інвестиційному процесі

- консалтинг

- обслуговування інвесторів

Адресати послуг:

- особи, які відкривають діяльність та фірми сектора мадих і середніх підприємств

- інвестори

 

Управління міста Брест

ul. Głowackiego 51

32-800 Brzesko

email: umbrzesko@brzesko.pl

тел. +48 14 6863100

http://www.brzesko.pl/

- інформаційна підтримка

- консалтинг в сфері ведення підприємницької діяльності

Адресати послуг:

- особи, які відкривають діяльність та фірми сектора мадих і середніх підприємств

- інвестори

 

Міське управління в Домброві Тарновській

Rynek 34

33 -200 Dąbrowa Tarnowska

(14) 642-27-75 umdt@dabrowatar.pl 

www.dabrowatar.pl

- інформаційна підтримка

- консалтинг в сфері ведення підприємницької діяльності

Адресати послуг:

- особи, які відкривають діяльність та фірми сектора мадих і середніх підприємств

- інвестори

 

Маршальське управління Малопольського воєводства

Інформаційний пункт для мешканців повітів: м. Тарнув, тарновського, брестського ьа домбровського.

ul. Wałowa 37

33-100 Tarnów

 

тел. +48 12 616 03 61

- інформаційна підтримка в сфері умов, критеріїв і процедур надання дотації

- допомога в знаходженні відповідного проекту

- допомога в реалізації проекту

- організація інформаційних зустрічей та навчань для бенефіціарів

- безкоштовне надання публікації на тему Європейських фондів

Zmiana rozmiaru
Kontrast
wpChatIcon